Gamification

เปลี่ยนห้องเรียนน่าหลับให้เร้าใจ ด้วย gamification

gamification คือการที่หยิบเอาความสนุกของกลไกเกมมาเป็นไอเดียสร้างแรงขับเคลื่อนให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างจนเป็นไปตามเป้าหมาย โดยคำนึงถึงแรงจูงใจของผู้เล่นเกม (user) เป็นหลัก

แต่นี่ไม่ใช่การเล่นเกมเพื่อเอาความสนุกเพียงอย่างเดียว เพราะประโยชน์ของ gamification มีมากมายจนถึงขั้นโน้มน้าวการกระทำของมนุษย์ได้

เรามาลองใช้ gamification เปลี่ยนห้องเรียนที่แสนน่าหลับให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

เริ่มต้นง่ายๆ จากการหยิบแรงจูงใจ (motivation) ของนักเรียนมาทำให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของตัวเองด้วยตัวเอง

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตั้งเป้าหมาย

ในการเรียนรู้แต่ละคาบเรียน ครูควรตั้งเป้าหมายการเรียนรู้เอาไว้ เช่น ในวิชาวิทยาศาสตร์เป้าหมายคือศึกษาเกี่ยวกับการสูญพันธุ์ไดโนเสาร์

ขั้นตอนที่สอง: แปรเป้าหมายให้เป็นเกม!

ค้นหาวิธีทำให้การเรียนสนุกเหมือนเล่นเกม เช่น เปลี่ยนการท่องจำเป็นวิธีการชวนเด็กๆ แสดงบทบาทสมมติ, ฝึกโต้วาทีกันท้ายคาบ, แบ่งกลุ่มกันแข่งขันตอบคำถาม, ลองเล่าเรื่องราวจากเนื้อหาในแบบฉบับของตัวเอง

ขั้นตอนที่สาม: ประเมินผล

ถ้าเด็กอยู่กับครูจนจบคาบและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ เท่านี้ก็ประเมินได้ว่า เขาเรียนรู้ผ่าน gamification แล้ว

ทำความรู้จัก gamification ผ่านบทความฉบับเต็มได้ ที่นี่


Illustrator

Avatar photo

บัว คำดี

ตอนประถมอยากเป็นศิลปินวาดภาพ แต่โดนพ่อเบรคหัวทิ่ม "เป็นศิลปินไส้แห้งนะ" ปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับการออกแบบและทำภาพประกอบ (บ้าง) จนได้

Related Posts